Blockchain gve rural revitalization and development